Urheilupsykologia on tiede, joka luetaan psykologian osa-alueeksi. Urheilupsykologian kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten toiminnan, motiivien, persoonallisuuden ja valintojen ymmärtäminen liikunta- ja urheilutilanteissa.

Mitä urheilupsykologi tekee?

Suomessa urheilupsykologina voi toimia ainoastaan laillistettu psykologi, jolla on riittävät tiedot ja taidot toimia urheilun parissa. Urheilupsykologit työskentelevät huippu-urheilijoiden ja liikunnan harrastajien kanssa. Urheilupsykologin asiakkaita ovat tavallisesti yksilö- ja joukkueurheilijat, valmentajat tai lajiliitot. Usein tavoitteena on auttaa urheilijoita suoriutumaan mahdollisimman hyvin kilpailutilanteessa, valmistautumaan psyykkisesti kilpailuihin, sekä auttaa heitä valmentautumaan kilpailuihin täysipainoisesti.

Urheilupsykologi voi esimerkiksi valmentaa jääkiekkoilijaa valmistautumaan peleihin auttamalla valmistautumisrutiinin luomisessa sekä opettamaan häntä keskittymään pelin kannalta olennaisiin asioihin. Valmentajaa urheilupsykologi voi auttaa joukkueen yhteishengen kohottamisessa ja joukkueen yhteispelin tehostamisessa. Lajiliitoissa urheilupsykologit mm. suunnittelevat ja toteuttavat valmentajakoulutuksia sekä toimivat maajoukkuevalmentajien työnohjaajina.

Urheilupsykologit saavat tietoa urheilijan henkilökohtaisista asioista, kommentoivat tapahtumia julkisuudessa ja tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat urheilijan harjoitteluun ja elämään. Urheilupsykologit työskentelevät myös liikunnan harrastajien ja lasten urheilun parissa. He toimivat asiantuntijoina avustaen lajiliittoja ja seuroja mm. valmentajakoulutusten ja kilpailujärjestelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Missä urheilupsykologit työskentelevät?

Urheilupsykologit työskentelevät laaja-alaisesti urheilun ja liikunnan parissa. Useat urheilupsykologit työskentelevät päätoimisesti muissa psykologiaan liittyvissä tehtävissä, kuten tutkijoina yliopistoissa tai konsultteina työelämän parissa. Ulkomailla ammattilaisseuroissa ja maajoukkueissa työskentelee usein päätoiminen urheilupsykologi.

Urheilupsykologin työ keskittyy ihmisiin ja on hyvin vaihtelevaa. Urheilijoita, valmentajia ja liikunnan parissa työskenteleviä ihmisiä tavataan erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten aiheiden äärellä. Maailmalla urheilevien ammattiurheilijoiden ja –valmentajien kanssa työskentely tapahtuu usein myös puhelimen, videopuhelujen tai sähköpostin välityksellä.

Urheilupsykologin ammattietiikka

Urheilupsykologeja sitoo Suomen psykologiliiton eettiset suositukset. Eettisten suositusten kulmakivenä on, että psykologien työn perustana on tiede ja luotettava kokemus. Ratkaisevaa on yksittäisen psykologin ammattieettinen tietoisuus, vastuuntunto ja ammatillinen pätevyys. Psykologien ammattieettiset säännöt löytyvät kokonaisuudessaan psykologiliiton sivuilta: http://www.psyli.fi/tietoa_psykologeista/psykologin_etiikka/

Urheilupsykologian kentällä toimii eri koulutuksen saaneita psyykkisiä valmentajia tai psyykkareita. Heillä ei ole omaa ammattieettistä koodistoa, mutta Suomen Urheilupsykologinen yhdistys on laatinut ammattieettiset suositukset ohjeeksi ja apuvälineeksi kaikille urheilupsykologian asiantuntijan roolissa tai psyykkisen valmennuksen parissa joko ammatikseen tai harrastuksenomaisesti toimiville.