Lajiliitot organisoivat kansainvälistä kilpailutoimintaa, järjestävät maajoukkuetoimintaa ja kehittävät lajikohtaisia valmennusjärjestelmiä. Useat lajiliitot ovat ottaneet henkisen valmennuksen osaksi valmennuskoulutustaan sekä maajoukkuetoimintaansa. Laadukas valmentajakoulutusjärjestelmä tukee laajaa harrastajapohjaa ja tuottaa kansainvälisiä huippu-urheilijoita.

innergame voi auttaa lajiliittoja seuraavilla tavoilla.

  • Henkisen valmennuskoulutuskokonaisuuden luominen ja kehittäminen osana I- III-tason valmentajakoulutusta.
  • Valmentajien henkisen valmennuksen täydennyskoulutukset tai tietoiskut.
  • Lajiliittojen henkilöstön työnohjaus.
  • Maajoukkuevalmentajien tukeminen.
  • Urheilupsykologiaan ja henkiseen valmennukseen liittyvä konsultointi.

Urheilupsykologi Matti Jaakkola on toiminut kouluttajana useassa lajiliitossa valmentaja- ja kouluttajakouluttajana sekä kehittänyt lajiliittojen valmentajakoulutusjärjestelmiä. Hän on työskennellyt mm. olympiakomitean, palloliiton, golfliiton, akk-motorsportin ja voimisteluliiton projekteissa.

Menestystarinoita: Palloliiton valmentajakoulutus; henkinen valmennus osana jalkapallovalmentajakoulutusta.

Pekka Clewer, palloliiton koulutussuunnittelija ja Mikko Eskelinen, Uudenmaan piirin valmennuskoulutuspäällikkö, etsivät tapaa tuoda henkisen valmennuksen työkaluja valmentajille. Keskusteluissa todettiin, että tarve sekä kiinnostus henkisen valmennuksen osioiden syventämiseen valmentajakoulutuksessa olivat olemassa. Edellisistä yrityksistä saadun palautteen perusteella henkisen valmennuksen tavoitteeksi asetettiin käytännönläheisyys. ”Punainen lanka on, että kaikki mitä tuomme esille, pitää pystyä toteuttamaan käytännössä. Annamme mahdollisimman konkreettisia työkaluja, joita voidaan käyttää oikeissa tapahtumissa pelaajien kanssa. Ei riitä, että pelaaja on taidollisesti etevä ja hyvässä kunnossa. Kokonaisvaltaiseen jalkapalloharjoitteluun kuuluu taito, pelikäsitys ja sekä fyysinen että henkinen valmentaminen”, Eskelinen painottaa.

Palloliitto on kokonaisuudessaan uudistamassa valmentajakoulutusjärjestelmäänsä. Uudistuksen yhteydessä Palloliiton valmentajakoulutukseen luotiin henkisen valmennuksen kehikko, joka koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Lapset- yksilönä ryhmässä teemat ovat innostus, vuorovaikutus, keskittyminen, tunnetilojen tunnistaminen ja palautteenanto. Lasten kohdalla keskitytään teemoihin, jotka ovat läsnä lapsen harrastuksessa tässä ja nyt. Nuoret- pelaajille vastuuta kokonaisuus muodostuu tavoitteiden asettamisesta, tunnetilojen säätelystä, mielikuvien käytöstä, itseluottamuksesta ja motivaatiosta. Henkisen valmennuksen tavoite tässä ikäkaudessa on antaa valmentajille työvälineitä auttaa pelaajia ottamaan itse vastuu omasta kehittymisestään ja harjoittelustaan. Huippujalkapallon -henkinen valmentautuminen osana harjoittelua kokonaisuudessa keskitytään pelaajan oman harjoittelun ohjaamiseen ja arvioimiseen, kilpailuun valmistautumiseen, pelaajan itsetuntemukseen ja joukkueen yhtenäisyyteen ja pelaajan hyvinvointiin.

Henkisen valmennuksen kokonaisuus ja materiaalit jalkautetaan eri valmennuskoulutustasoille vaiheittain.

Voit ladata alla olevista linkeistä Lapset – Yksilönä ryhmässä -työkirjan ja Nuoret – Pelaajalle vastuuta työkirjan. Työkirjat keskittyvät henkisen valmennuksen teemoihin lasten ja nuorten jalkapallossa, mutta samat periaatteet toimivat myös muissa lajeissa.