Henkiset tai psyykkiset tekijät vaikuttavat urheilusuorituksen päivittäiseen vaihteluun.

Henkisen valmennuksen tavoitteena on usein parantaa suoritusta tai lisätä urheilusta nauttimista.

Golffari tietää, että yhtenä päivänä putti uppoaa ja avaukset päätyvät väylälle, toisena mikään ei onnistu. Jalkapalloilijan syötöt löytävät kanssapelaajat ja kaksinkamppailuissa vastustaja on voimaton, seuraavassa pelissä vastustaja pitää samaa peluria pilkkanaan. Urheilija ei unohda oppimiaan taitoja, vaan psyykkiset tekijät vaikuttavat pääasiassa urheilusuorituksen päivittäiseen vaihteluun.

Henkisen valmennuksen tavoitteita

  • Suorituksen parantaminen: kaikki urheilijat käyttävät henkisiä taitoja urheilussa, monilla nämä taidot on opittu onnistumisen, erehdyksen ja kokemuksen kautta. Henkisen valmennuksen tavoitteena voi olla “vanhan pään sovittaminen nuorille hartioille”. Varsinkin huippu-urheilijat, sekä lahjakkaat juniorit haluavat usein sisällyttää henkisen valmennuksen osaksi harjoitteluaan.
  • Liikunnasta ja urheilusta nauttimisen lisääminen: monet lajiliitot ja urheiluseurat ovat huolissaan liikunnan harrastajamäärien vähenemisestä. Yleisin syy liikuntaharrastuksen lopettamisen on se, että liikunta- tai urheiluharrastus ei ole enää hauskaa. Liikunnasta nauttimista voi lisätä tarjoamalla onnistumisen kokemuksia liikkujille.

Yleisesti käytettyjä henkisen valmennuksen työkaluja

  • Tavoitteenasettelu
  • Rentoutuminen ja vireystilan säätely
  • Mielikuvien käyttö
  • Sisäinen puhe
  • Keskittymisen parantaminen
  • Ajatusmallien muuttaminen
  • Kilpailu-suunnitelma ja kilpailuun valmistautuminen
  • Koheesion lisääminen joukkueen sisällä

Katso miten innergame voi auttaa sinua.