Pekka Clewer, palloliiton koulutussuunnittelija ja Mikko Eskelinen, Uudenmaan piirin valmennuskoulutuspäällikkö, etsivät tapaa tuoda henkisen valmennuksen työkaluja valmentajille. Keskusteluissa todettiin, että tarve sekä kiinnostus henkisen valmennuksen osioiden syventämiseen valmentajakoulutuksessa olivat olemassa. Edellisistä yrityksistä saadun palautteen perusteella henkisen valmennuksen tavoitteeksi asetettiin käytännönläheisyys. ”Punainen lanka on, että kaikki mitä tuomme esille, pitää pystyä toteuttamaan käytännössä. Annamme mahdollisimman konkreettisia työkaluja, joita voidaan käyttää oikeissa tapahtumissa pelaajien kanssa. Ei riitä, että pelaaja on taidollisesti etevä ja hyvässä kunnossa. Kokonaisvaltaiseen jalkapalloharjoitteluun kuuluu taito, pelikäsitys ja sekä fyysinen että henkinen valmentaminen”, Eskelinen painottaa.

Palloliitto on kokonaisuudessaan uudistamassa valmentajakoulutusjärjestelmäänsä. Uudistuksen yhteydessä Palloliiton valmentajakoulutukseen luotiin henkisen valmennuksen kehikko, joka koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Lapset- yksilönä ryhmässä teemat ovat innostus, vuorovaikutus, keskittyminen, tunnetilojen tunnistaminen ja palautteenanto. Lasten kohdalla keskitytään teemoihin, jotka ovat läsnä lapsen harrastuksessa tässä ja nyt. Nuoret- pelaajille vastuuta kokonaisuus muodostuu tavoitteiden asettamisesta, tunnetilojen säätelystä, mielikuvien käytöstä, itseluottamuksesta ja motivaatiosta. Henkisen valmennuksen tavoite tässä ikäkaudessa on antaa valmentajille työvälineitä auttaa pelaajia ottamaan itse vastuu omasta kehittymisestään ja harjoittelustaan. Huippujalkapallon -henkinen valmentautuminen osana harjoittelua kokonaisuudessa keskitytään pelaajan oman harjoittelun ohjaamiseen ja arvioimiseen, kilpailuun valmistautumiseen, pelaajan itsetuntemukseen ja joukkueen yhtenäisyyteen ja pelaajan hyvinvointiin.

Henkisen valmennuksen kokonaisuus ja materiaalit jalkautetaan eri valmennuskoulutustasoille vaiheittain.