Categories: Ajankohtaista, Blogi

by Matti Jaakkola

Share

Suomessa ei ole tällä hetkellä suomenkielistä psyykkisen valmennuksen oppikirjaa jota voitaisiin käyttää opiskelijoiden oppimisen tukena. Ansiokkaimmat kirjat ovat englannin kielellä, ja tämä luonnollisesti rajaa joitain valmentajia ja oppijoita näiden tekstien ulkopuolelle. Suomen Urheilupsykologinen yhdistys on ottanut tehtäväkseen oppikirjan kirjoittamisen ja etsinyt kumppaneita kustantamaan kirjaa. Vaikuttaa siltä että hanke toteutuu. Tämä toisi luonnollisesti kaivattua tietoa lähemmäs valmentajien, urheilijoiden ja opiskelijoiden arkea. Samalla tietoisuuden lisääntyessä toivoisi, että psyykkinen valmentautuminen saisi vahvemman jalansijan seurojen ja lajiliittojen valmennusohjelmissa. Jäämme jännittämään miten käy. Saadaanko tieto yksiin kansiin ja miten se vaikuttaa suomalaiseen urheiluun.