Categories: Ajankohtaista

by Matti Jaakkola

Share

Urheilupsykologian perusteet -kirja kattaa tärkeimmät urheilupsykologiset aiheet.

Kirja auttaa ymmärtämään urheilun ja liikunnan ilmiöitä, kehittämään psyykkisiä taitoja sekä parantamaan suorituksia psyykkisen valmentautumisen tekniikoiden avulla. Kilpa- ja huippu-urheilijoiden tavoitteena on oman suorituksen maksimaalinen hallinta ja sen varmistama paras mahdollinen tulos. Kuntoilija taas pyrkii hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa kohottamiseen liikunnan avulla. Näitä erilaisia tilanteita yhdistävät samankaltaiset psyykkiset prosessit. Tarvitaan itsesäätelytaitoja, itsetuntemusta ja oman toiminnan ohjausta, jotta urheilusta ja liikunnasta saadaan arviointitietoa. Sitä tulkitsemalla voidaan saavuttaa yhä parempia tuloksia.

Lisätietoja: http://lts.fi/ajassa/ajankohtaista/urheilupsykologian-perusteet/jokainen-kohtaaminen-psyykkista-valmennusta